úvod podlahové vytápění tepelná čerpadla elektroinstalace revize elektro

Revize elektro

Co je revize?

Revize je kontrola zařízení či systémů. Revize se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu zařízení.

Revize musí vždy provádět revizor, který disponuje odpovídajícím oprávněním.
Tato oprávnění uděluje revizním technikům Technická inspekce České republiky (www.iti.cz).

Revizní technik vždy pečlivě zkontroluje, zda aktuální stav odpovídá předepsaným normám. V případě, že je vše v pořádku, je možné zařízení i nadále bezpečně používat.

Pokud však revizní technik narazí na nedostatky či nesrovnalosti, je nutné buď přestat dané zařízení používat, nebo musíte provést náležité úpravy a opravy, které zajistí správný a bezpečný provoz.

Pokud budete i nadále využívat zařízení, které neprošlo revizí, nejenom že může dojít k ohrožení zdraví, ale vystavujete se také potenciálním postihům.

Obvykle je nutné revize opakovat po určité době, aby byla zajištěná bezpečnost provozu. Například revize komínu je třeba dle zákona provádět 1x za rok. Pokud si nejste jisti, po jaké době je třeba revize opakovat, nahlédněte do naší tabulky s termíny revizí.

V některých případech nejsou nutné opakované revize. Například elektro revize objektu je nutná při každé rekonstrukci.

Provádíme elektrorevize vyhrazených elektrických zařízení  výchozí, pravidelné i mimořádné:

  • elektrorevize zařízení nízkého napětí do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu
  • elektrorevize bytů, rodinných domů, rekreačních objektů
  • elektrorevize průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, úřadů, skladů a výrobních hal
  • elektrorevize  přípojek nízkého napětí
  • elektrorevize  rozvaděčů a prozatimních elektrických zařízení na stavbách
  • elektrorevize systémů ochrany před bleskem a přepětím (hromosvodů)
  • elektrorevize elektrických spotřebičů: počítače, monitory, tiskárny, kopírky, varné konvice, chladničky
  • elektrorevize ručního nářadí: vrtačky, úhlové brusky, pily, prodlužovací kabely apod.

Lhůty revizí elektrického zařízení

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 "Elektrotechnické předpisy - revize elektrických zařízení". a dále v ČSN 33 2000-6 "Elektrické instalace nízkého napětí" Tyto normy platí obecně pro většinu elektrická zařízení s výjimkou těch, na jejichž revize se vztahuje jiná norma nebo právní předpis.

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ ELEKTROINSTALACE dle ČSN 33 15 00

DRUH PROSTŘEDÍ Revizní lhůty let Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
základní 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
normální 5 AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
studené 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
horké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
vlhké 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
mokré 1 AD2 až AD8, AF4
se zvýšenou korozní agresivitou 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
s extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8, AF4
prašné s prachem nehořlavým 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
s otřesy 2 AG2, AG3, BE2, BE3
s biologickými škůdci 3 AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2
pasivní s nebezpečím požáru 2 AG2, AG3, BE2, BE3
pasivní s nebezpečím výbuchu 2 AG2, AG3, BE2, BE3 - nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu
venkovní 4 AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
pod přístřeškem 4 AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace
DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB Revizní lhůty v rocích Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) 2 BD3,BD4
zděné obytné a kancelářské budovy 5 BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení 3 BD4, BA2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 2 CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu
pojízdné a převozné prostředky 1  
prozatímní zařízení staveniště 0,5  

© 2014 Topre - Pro teplo Vašeho domova