úvod podlahové vytápění tepelná čerpadla elektroinstalace revize elektro

Proč používat elektrické podlahové vytápění

Podlahové vytápění
  • příznivé pořizovací náklady - o 40 až 50% nižší než na klasický teplovodní systém s radiátory, přičemž životnost topných kabelů přesahuje 50 let
  • ideální tepelná pohoda - té je dosaženo díky příznivému vertikálnímu rozložení teplot
  • přizpůsobivost - topné kabely lze instalovat na plochy libovolné velikosti a tvaru
  • nižší spotřeba energie - srovnatelné tepelné pohody je dosaženo při teplotě vzduchu o 2 až 3°C nižší než u topného systému s radiátory a tudíž dochází i ke snížení tepelné ztráty místnosti a z toho vyplývající spotřeby energie o 10 –15%
  • zdravotní výhody - díky minimální cirkulaci vzduchu a nízké teplotě topného prvku odpadá napalování a víření prachu; čistota se udržuje snadněji než u klasických systémů
  • volná podlahová plocha - z topného systému zůstávají viditelné pouze termostaty - ostatní prvky jsou ukryty v konstrukci podlahy
  • přesná a rychlá regulace - systém je řízen elektronickým termostatem s přesností 0,4°C, každou místnost je možné ovládat zvlášť

Regulace Regulace Regulace

Princip a základní popis elektrického podlahového vytápění

Pokud jako zdroj tepla používáme elektřinu, je použití topných kabelů ekonomicky i provozně výhodnější oproti tradičním způsobům vytápění (elektrokotel, akumulační nádrž, konvektory). 

Topné kabely jsou tvořeny odporovým topným jádrem, ve kterém dochází k přeměně elektrické energie v tepelnou, čímž je ohříván celý kabel a následně i betonová vrstva, v níž je topný kabel uložen. Konstrukce podlahy tedy tvoří topnou desku, která předává tepelnou energii nejen vzduchu v místnosti, ale formou sálání ohřívá i ostatní konstrukce v místnosti (stěny, strop, zařizovací předměty apod).

Elektrické podlahové vytápění může z hlediska provozování topné soustavy sloužit jako jediný zdroj tepla v místnosti (hlavní vytápění), nebo může tvořit pouze doplněk jiného zdroje tepla (temperování podlahy).

Pokyny pro stavební část

Konstrukce nové podlahy

Nová vytápěná podlaha je konstruována jako tzv. plovoucí - betonová deska s topnými kabely je od podkladu oddělena vrstvou tepelné izolace a od stěn dilatačními spárami o tloušťce min. 5 mm, které jsou vyplněny tepelnou izolací. V případě větších místností je třeba tyto rozdělit na jednotlivé dilatační celky o maximální velikosti až 20 m2. Jako tepelnou izolaci je třeba použít materiál s nízkou stlačitelností. Vhodný je podlahový polystyren o minimální objemové hmotnosti 25kg/m3, případně lze použít polyuretan. Nevhodné jsou stlačitelné izolace. Tloušťka tepelné izolace se pohybuje mezi 4 až 10 cm podle typu systému a umístění místnosti (podsklepená, na terénu apod.). Na betonovou desku se používá prostý beton pro podlahové konstrukce, který je případně možné zušlechtit pomocí speciálních přísad. Před uvedením topného systému do provozu je třeba nechat betonovou vrstvu řádně vyzrát přirozenou cestou (28 dní). 

Stavební chemie

Lepidla na dlažbu, spárovací a stěrkové hmoty je třeba používat výhradně flexibilní, vhodné pro podlahové vytápění a při jejich aplikaci se řídit pokyny výrobce.

Možnost oprav

Případnou závadu je možné vyhledat s velkou přesností, takže po opravě soupravou REPKIT postačí vyměnit 1 až 2 dlaždice.

Regulace

Pro regulaci elektrického podlahového vytápění se používají elektronické termostaty s přesností 0,4°C.

Termostaty s prostorovým čidlem používáme v místnostech s dlažbou, kde je podlahové vytápění jediným zdrojem tepla a instalovaný měrný výkon nižší než 100 W/m2.

Termostaty s podlahovým čidlem používáme v místnostech, kde topné kabely slouží k temperování podlahy v kombinaci jiným topným systémem.

Kombinované termostaty s prostorovým i podlahovým čidlem se používají tam, kde topné kabely slouží jako hlavní zdroj tepla a současně je nutné omezit maximální teplotu podlahové konstrukce. Triakové regulátory slouží k plynulému řízení výkonu a používají se tam, kde není možné instalovat podlahové čidlo a kde je vyžadován tichý chod. Použitím programovatelných termostatů je možné dosáhnout výrazných úspor. 


© 2014 Topre - Pro teplo Vašeho domova