úvod podlahové vytápění tepelná čerpadla elektroinstalace revize elektro

Elektroinstalace

Elektroinstalace na klíč

Našim prvořadým cílem je nabídnout zákazníkovi veškerý servis k jeho maximální spokojenosti.

Na základě bezplatně vypracované nabídky dle požadavků zákazníka, zajistíme v případě potřeby

 • vypracování projektu
 • provedeme kompletní elektroinstalaci silnoproudu
 • dodávky veškerých potřebných materiálů.
 • Nabízíme a na přání zákazníka dodáme k prováděné elektroinstalaci: Vybrané typy koncových zařízení(vypínačů, zásuvek, svítidel, atd) od různých výrobců včetně zvoleného barevného provedení.

Samozřejmostí je vypracování a dodání revizní zprávy.

Opravy starších elektroinstalací

 • U starších elektroinstalací provedeme kromě kompletní rekonstrukce i veškerou potřebnou údržbu
 • opravy
 • revize
 • výměnu zásuvek a vypínačů
 • demontáž a montáž rozvaděčů.

Odbornost elektrikáře

Veškeré zakázky, které realizujeme v rámci naší nabídky elektrikářských prací, provádějí naši pracovníci, u kterých je samozřejmostí, že jsou bez vyjímky držiteli platných osvědčení o odborné způsobilosti.

Nabídka elektrikářských prací

 • havarijní služba
 • elektroinstalace, elektromontáže a jejich opravy
 • revize elektro
 • rekonstrukce elektroinstalací
 • připojení spotřebičů ( trouby, varné desky, bojlery, průtokové ohřívače …)

Našim prvořadým cílem je nabídnout zákazníkovi veškerý servis k jeho maximální spokojenosti.

Elektroinstalace

Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich výroby resp. vzniku, přeměny a úprav nebo jejich užívání a spotřeby. Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Požadovanému účelu musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), případně slaboproudé rozvody (sdělovací vedení). Elektroinstalace je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků (spínače, stykače, relé) a jisticích prvků (pojistky, jističe, proudové chrániče, přepěťové ochrany). V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách v elektroinstalačních trubkách nebo přímo v omítce, případně na povrchu stěn nebo v prostoru v elektroinstalačních lištách, kanálech, žlabech. Pro moderní elektroinstalaci je typické, že silové (napájecí) i slaboproudé vodiče a kabely jsou vedeny společnými trasami a propojují stejné přístroje. Například v bytových a jim podobných instalacích bývají ve společném rámečku umístěny silové zásuvky společně s datovou, telefonní nebo TV/SAT zásuvkou. Mimo to může být společně se silovým vedením položen i kabel pro ovládací sběrnici KNX/EIB. Protože silové a slaboproudé rozvody se mohou vzájemně ovlivňovat a nelze je prostorově oddělit, vznikl obor EMC. V rámci elektromagnetické kompatibility se zkoumá a řeší vzájemné rušení a odrušení v elektroinstalacích.

Domovní elektroinstalace

Domovní elektroinstalace je jako celek sdružení ovládacích, spínacích, jistících a výkonových prvků. Skládá se z vedení, spínačů, jističů, ochran a spotřebičů. Základem každé nové budované domovní elektroinstalace je projektová dokumentace, zkráceně projekt. Ten realizuje projektant-technik, jež má elektrotechnické vzdělání a patřičné zkoušky pro vykonávání funkce, tzv. vyhlášku 50/78 Sb.§10 Projekt se nejčastěji realizuje tak, že investor přednese projektantovi návrh, jak by měla elektroinstalace vypadat, kde by si přál umístění zásuvek, vypínačů, světel, ovládacích prvků a jiných komponentů. Projektant pak dle investorových přání a dle elektrotechnických norem vytvoří projekt, kde je zakresleno, jak bude výsledná elektroinstalace vypadat. Poté se přistupuje k realizaci. Tu provádí buď elektromontážní firma s příslušným oprávněním, nebo jednotliví elektrikáři, osoby samostatně výdělečně činné. Ale i ti musí mít příslušné zkoušky podle vyhlášky 50/78Sb, §8. Po dokončení elektroinstalace se hotová elektroinstalace musí před uvedením do provozu dle zákona vyzkoušet a zrevidovat. Revizi a zkoušky provádí revizní technik, jež musí mít též zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb, paragrafu 9. Po kontrole a měření vydá pak revizní technik zprávu o stavu instalace - revizní zprávu. Tam je uvedeno, zda je elektroinstalace způsobilá k provozu a bezpečnému užívání. Následně je elektroinstalace předána investorovi.

Barevné značení

Barevné značeníFázový vodič je hnědý, nulový vodič je modrý, ochranný vodič je zelenožlutý
V Česku a v Evropě se používá následující barevné značení vodičů:

 • Nulový vodič (ve schématu značený N), zvaný též neutrální vodič nebo střední vodič: světle modrá
 • Fázový vodič (ve schématu značený L): hnědá, případně černá (povolena je také šedá)
 • Ochranný vodič neboli zem (ve schématu značený PE): pruhy zelené a žluté

© 2014 Topre - Pro teplo Vašeho domova